sobota, 28 sierpnia 2021

29 sierpnia 2021r

 Dziś na Niebie Księżyc nadal w znaku Byka utworzy:

- około 8.00 trygon z Plutonem w Koziorożcu niosąc wzmocnienie i oczyszczenie spraw uczuciowych

- około 12.00 kwadraturę z Jowiszem w Wodniku niosąc rozbieżności między zasiedziałością i wygoda a szerokimi kontaktami społecznymi

- około 18.00 trygon z Merkurym w Pannie niosąc harmonię w komunikacji z otoczeniem opartą na szczegółowych, pełnych inteligentnych rozwiązań sprawach 

- około 18.50 Księżyc wejdzie do znaku Bliźniąt

Na Niebie retrogradują: Jowisz i Saturn w Wodniku, Uran w Byku, Neptun w Rybach i Pluton w Koziorożcu. Układ potrwa do końca września kiedy grupę planet retrogradujących zasili Merkury w Wadze.  

Aura dnia: konkretyzująca

Autor: DJHołownia 

czwartek, 26 sierpnia 2021

27 sierpnia 2021r

Dziś na Niebie Księżyc w znaku Byka utworzy:

- trygon ze Słońcem w Pannie niosąc harmonię ze sobą i otoczeniem

- kwadraturę z Saturnem w Wodniku niosąc trudności, żmudne działania, zwiększona odpowiedzialność

Ponadto na Niebie aktywny Merkury w Pannie tworzący trygon z Plutonem w Koziorożcu niosąc wzrost przekonania na temat własnej nieomylności i oczyszczające, szczere rozmowy. Ujawnienie tajemnic. 

Na Niebie retrogradują: Jowisz i Saturn w Wodniku, Uran w Byku, Neptun w Rybach i Pluton w Koziorożcu. Układ potrwa do końca września kiedy grupę planet retrogradujących zasili Merkury w Wadze.  

Aura dnia: stabilizująca

Autor: DJHołownia 

26 sierpnia 2021r

 Dziś na Niebie Księżyc w znaku Barana utworzy:

- około 19.00 kwadraturę z Plutonem w Koziorożcu niosąc radykalne uczucia i oczyszczenie sytuacji

- około 22.00 sekstyl z Jowiszem w Wodniku niosąc dobry humor i podniosły nastrój

Ponadto na Niebie aktywny Merkury w Pannie tworzący trygon z Plutonem w Koziorożcu niosąc wzrost przekonania na temat własnej nieomylności i oczyszczające, szczere rozmowy. Ujawnienie tajemnic. 

Na Niebie retrogradują: Jowisz i Saturn w Wodniku, Uran w Byku, Neptun w Rybach i Pluton w Koziorożcu. Układ potrwa do końca września kiedy grupę planet retrogradujących zasili Merkury w Wadze.  

Aura dnia: dynamiczno- oczyszczająca

Autor: DJHołownia 

środa, 25 sierpnia 2021

25 sierpnia 2021r

Dziś na Niebie Księżyc w znaku Barana utworzy:

- około 13.00 sekstyl z Saturnem w Wodniku niosąc wzmocnienie uczuciowo-rodzinne

- około 18.00 opozycję z Wenus w Wadze niosąc konfrontację z kobietami 

Ponadto na Niebie aktywny Merkury w Pannie tworzący opozycję z Neptunem w Rybach i trygon z Plutonem w Koziorożcu niosąc z jednej strony mylne informacje, niewiadome trudności w podróżach, wzrost intuicji, kłamstwa ale też wzrost przekonania na temat własnej nieomylności. 

Na Niebie retrogradują: Jowisz i Saturn w Wodniku, Uran w Byku, Neptun w Rybach i Pluton w Koziorożcu. Układ potrwa do końca września kiedy grupę planet retrogradujących zasili Merkury w Wadze.  

Aura dnia: dynamiczna

Autor: DJHołownia  

wtorek, 24 sierpnia 2021

24 sierpnia 2021r

 Dziś na Niebie Księżyc w znaku Ryb około 9.00 utworzy koniunkcję z Neptunem w niosąc iluzje i idealizację a około 11.30 sekstyl z Plutonem w Koziorożcu niosąc uczuciowe wzmocnienie. Około 21.00 Księżyc wejdzie do znaku Barana. Ponadto na Niebie:

- Merkury w Pannie tworzy opozycję z Neptunem w Rybach niosąc mylne informacje, niewiadome trudności w podróżach, wzrost intuicji, kłamstwa

- Wenus w Wadze utworzy trygon z Saturnem w Wodniku niosąc wsparcie w sprawach związkowych i uczuciowych

- Mars w Pannie tworzy trygon z Uranem w Byku niosąc bardzo praktyczne działania, mocno niestandardowe.

Na Niebie retrogradują: Jowisz i Saturn w Wodniku, Uran w Byku, Neptun w Rybach i Pluton w Koziorożcu. Układ potrwa do końca września kiedy grupę planet retrogradujących zasili Merkury w Wadze.  

Aura dnia: jakby popełniowa do 21.00

Autor: DJHołownia 

poniedziałek, 23 sierpnia 2021

23 sierpnia 2021r

Dziś na Niebie Pełnia jeszcze do 10.00 ale Słońce już w znaku Panny a Księżyc w znaku Ryb. Około 18.00 Księżyc utworzy opozycję z Marsem w Pannie i sekstyl z Uranem w Byku niosąc energie do działania w sprawach uczuciowo-mieszkaniowych. Ponadto na Niebie:

- Wenus w Wadze utworzy trygon z Saturnem w Wodniku niosąc wsparcie w sprawach związkowych i uczuciowych

- Mars w Pannie tworzy trygon z Uranem w Byku niosąc bardzo praktyczne działania, mocno niestandardowe.

Na Niebie retrgradują: Jowisz i Saturn w Wodniku, Uran w Byku, Neptun w Rybach i Pluton w Koziorożcu. Układ potrwa do końca września kiedy grupę planet retrogradujących zasili Merkury w Wadze.  

Aura dnia: porządkująca cd

Autor: DJHołownia   

niedziela, 22 sierpnia 2021

22 sierpnia 2021r

Dziś na Niebie Pełnia czyli czas porządków, oczyszczania i wyciągania na powierzchnię naszej świadomości to co w niej ukryte. Słońce jest w znaku Lwa a Księżyc w znaku Wodnika i około 13.30 utworzą najściślejszą opozycję. Około 14.45 Księżyc wejdzie do znaku Ryb i nadal będzie Pełnia, bo Słońce jest 29 stopni 34 minuty a Księżyc 0 i więcej znaku Ryb. Ponadto na Niebie:

- Wenus w Wadze utworzy trygon z Saturnem w Wodniku niosąc wsparcie w sprawach związkowych i uczuciowych

- Mars w Pannie tworzy trygon z Uranem w Byku niosąc bardzo praktyczne działania, mocno niestandardowe.

Na Niebie retrgradują: Jowisz i Saturn w Wodniku, Uran w Byku, Neptun w Rybach i Pluton w Koziorożcu. Układ potrwa do końca września kiedy grupę planet retrogradujących zasili Merkury w Wadze.  

Aura dnia: porządkująca

Autor: DJHołownia  

sobota, 21 sierpnia 2021

21 sierpnia 2021r

Dziś na Niebie Księżyc w znaku Wodnika utworzy:

- około 12.00 kwadraturę z Uranem w Byku niosąc zaskakujące sytuacje uczuciowo-mieszkaniowe

- około 18.00 utworzy10 stopniową aplikacyjną opozycję ze Słońcem i zacznie sie Pełnia czyli czas porządków, oczyszczania i wyciągania na powierzchnię naszej świadomości to co w niej ukryte 

Ponadto na Niebie Mars w Pannie tworzy trygon z Uranem w Byku niosąc bardzo praktyczne działania, mocno niestandardowe.

Na Niebie retrgradują: Jowisz i Saturn w Wodniku, Uran w Byku, Neptun w Rybach i Pluton w Koziorożcu. Układ potrwa do końca września kiedy grupę planet retrogradujących zasili Merkury w Wadze.  

Aura dnia: oczyszczająca

Autor: DJHołownia 

piątek, 20 sierpnia 2021

20 sierpnia 2021r

Dziś na Niebie Księżyc w znaku Koziorożca do 11.00, potem Księżyc wchodzi do znaku Wodnika i choć nie będzie jeszcze Pełni Słońce we Lwie i Księżyc w Wodniku stoją w znakach opozycyjnych. Warto obserwować czy taki układ już oczyszcza nas, nasze relacje i otoczenie czy jeszcze nie. W ciągu dnia około 21.00 Księżyc w Wodniku utworzy trygon z Wenus w Wadze niosąc harmonię i zgodę. Około 23.00 Księżyc utworzy koniunkcję z Saturnem w Wodniku niosąc ważnych dla nas ludzi i sprawy i zwiększoną odpowiedzialność a także spadek formy. Ponadto na Niebie:

- dziś w retrogradajcę wchodzi Uran w Byku. Zwiększa grupę planet retrogradujących tj. Jowisza w Wodniku, Saturna w Wodniku, Neptuna w Rybach i Plutona w Koziorożcu. Układ potrwa do końca września kiedy grupę planet retrogradujących zasili Merkury w Wadze.  

- aktualnie Merkury tworzy koniunkcję z Marsem w Pannie i obie planety tworzą trygon z Uranem w Byku pobudzając intelektualnie, zwiększając kontakty internetowe, pobudzają do pracy i kłótni

- Słońce we Lwie utworzy opozycję z Jowiszem w Wodniku niosąc pewien rozmach, kontakty z zagranicą, prawem i osobami z zagranicy

Aura dnia: oczyszczająca

Autor: DJHołownia 

czwartek, 19 sierpnia 2021

19 sierpnia 2021r

Dziś na Niebie Księżyc w znaku Koziorożca utworzy około 21.00 sekstyl z Neptunem w Rybach niosąc łagodne okazania uczuć i około 24.00 koniunkcję z Plutonem w Koziorożcu niosąc gwałtowne uczucia. 

Ponadto na Niebie:

- Merkury tworzy koniunkcję z Marsem w Pannie pobudzając intelektualnie, pobudzają do pracy i kłótni

- Merkury w Pannie tworzy trygon z Uranem w Byku niosąc szykie i bardzo kreatywne rozmowy i umowy

- Słońce we Lwie utworzy opozycję z Jowiszem w Wodniku niosąc pewien rozmach, kontakty z zagranicą, prawem i osobami z zagranicy

Aura dnia: poważna mimo wszystko

Autor: DJHołownia 

środa, 18 sierpnia 2021

18 sierpnia 2021r

Dziś na Niebie Księżyc w znaku Koziorożca około 12.00 utworzy kwadraturę z Wenus w Wadze niosąc trudności między surowym i ostrożnym okazywaniem uczuć a lekkością, zabawą i pewną powierzchownością. Ponadto na Niebie:

- Merkury tworzy koniunkcję z Marsem w Pannie pobudzając intelektualnie, pobudzają do pracy i kłótni

- Słońce we Lwie utworzy opozycję z Jowiszem w Wodniku niosąc pewien rozmach, kontakty z zagranicą, prawem i osobami z zagranicy

Aura dnia: poważna mimo wszytsko

Autor: DJHołownia

wtorek, 17 sierpnia 2021

17 sierpień 2021r

 Dziś na Niebie Księżyc w znaku Strzelca utworzy:

- około 18.00 kwadraturę z Neptunem w Rybach niosąc zamęt, chaos oraz idealizację uczuć

- około 23.00 trygon ze Słońcem we Lwie niosąc harmonię wewnętrzną i z bliskimi osobami

Ponadto na Niebie Merkury tworzy koniunkcję z Marsem w Pannie pobudzając intelektualnie, pobudzają do pracy i kłótni.

Aura dnia: optymistyczna i precyzyjna

Autor: DJHołownia

poniedziałek, 16 sierpnia 2021

16 sierpnia 2021r

  Dziś na Niebie Księżyc w znaku Strzelca utworzy:

- około 19.30 kwadraturę z Merkurym w Pannie niosąc konflikty między szerokimi planami uczuciowymi a realnym panem do wykonania i ważnymi szczegółami w realizacji

- około 21.00 sekstyl z Saturnem w Wodniku niosąc wzmocnienie i ważne relacje z bliskimi nam ludźmi

Ponadto na Niebie Wenus wchodzi do znaku Wagi.

Aura dnia: z szerokim horyzontem

Autor: DJHołownia

niedziela, 15 sierpnia 2021

15 sierpnia 2021r

 Dziś na Niebie Księżyc w znaku Skorpiona utworzy:

- około 14.30 trygon z Neptunem w Rybach niosąc łagodne zrozumienie spraw rodzinno-uczuciowych

- około 18.00 kwadraturę ze Słońcem we Lwie niosąc napięcia między tym co otwarte i wprost a tym co skryte, trudne do wyrażenia i manipulacyjne

- około 20.00 sekstyl z Plutonem w Koziorożcu niosąc wzmocnienie uczuciowe, wzrost intuicji i pokonywanie trudności rodzinno-uczuciowych bez najmniejszych problemów

Aura dnia: trudna

Autor: DJHołownia

sobota, 14 sierpnia 2021

14 sierpnia 2021r

  Dziś na Niebie Księżyc w znaku Skorpiona utworzy:

- około 9.00 sekstyl z Merkurym w Pannie niosąc pełne namiętnych uczuć rozmowy

- około 18.00 kwadraturę z Saturnem w Wodniku niosąc zahamowania, trudności uczuciowo-rodzinne, kontakt z autorytetami i ważne sprawy mieszkaniowe

- około 20.00 sekstyl z Marsem w Panie niosąc zwiększoną aktywność w okazywaniu uczuć i porządkach w domowych pieleszach

Aura dnia: trudna

Autor: DJHołownia

piątek, 13 sierpnia 2021

13 sierpnia 2021r

 Dziś na Niebie Księżyc w znaku Wagi około 14.00 utworzy:

- około 9.00 trygon ze Słońcem we Lwie niosąc harmonię ze sobą i z otoczeniem

- około 16.00 kwadraturę z Plutonem w Koziorożcu niosące szczerość aż do bólu i silne emocje

- około 22.00 trygon z Jowiszem w Wodniku niosąc podniosły nastrój, gości z zagranicy 

Ponadto na Niebie aktywna Wenus w Pannie tworząca trygon z Plutonem w Koziorożcu niosąc ważne i transformujące nas sytuacje z kobietami oraz sytuacje finansowe

Aura dnia: towarzyska i szczera do bólu

Autor: DJHołownia

czwartek, 12 sierpnia 2021

12 sierpnia 2021r

Dziś na Niebie Księżyc w znaku Wagi około 14.00 utworzy trygon z Saturnem w Wodniku niosąc wzmocnienie wewnętrzne, sytuacje i ludzi nas konstytuujących, strukturalność w rodzinie, miejscu zamieszkania. Ponadto na Niebie:

- aktywna Wenus w Pannie tworząca trygon z Plutonem w Koziorożcu niosąc ważne i transformujące nas sytuacje z kobietami oraz sytuacje finansowe

- Merkury wchodzi do znaku Panny

Aura dnia: bardzo konkretna

Autor: DJHołownia

środa, 11 sierpnia 2021

11 sierpnia 2021r

 Dziś na Niebie Księżyc w znaku Panny około 9.00 utworzy opozycję z Neptunem w Rybach niosąc uczuciowe odrealnienie, marzenia na jawie. Około 12.00 Księżyc w Pannie utworzy koniunkcję z Wenus i trygon z Plutonem niosąc poprzez kobietę i finanse wzmocnienie spraw uczuciowo-rodzinno-mieszkaniowych. Ponadto na Niebie:

- aktywna Wenus w Pannie tworząca opozycję z Neptunem w Rybach i trygon z Plutonem w Koziorożcu, co z jednej strony niesie uczuciowe odrealnienie a z drugiej ogromną intuicję lub spotkanie takiej właśnie kobiety

- Merkury we Lwie opozycja Jowisz w Wodniku niosąc przesadne wyrażanie swojego zdania na forum publicznym

Aura dnia:  cicha pękł

Autor: DJHołownia

wtorek, 10 sierpnia 2021

10 sierpnia 2021r

Dziś na Niebie Księżyc w znaku Panny około 18.00 utworzy trygon z Uranem w Byku niosąc bardzo rewolucyjne ale realne zmiany uczuciowe, domowe, mieszkaniowe i w lokalnej okolicy. Ponadto na Niebie Wenus w Pannie opozycja z Neptunem w Rybach niesie odrealnienie w miłości i sprawach finansowych

Aura dnia: niby ziemska

Autor: DJHołownia

ps. zapraszam na kursy. Szczegóły na www.kursyezoteryczne.pl 

poniedziałek, 9 sierpnia 2021

9 sierpnia 2021r

Dziś na Niebie Słońce i Księżyc w znaku Lwa do południa tworzą koniunkcję czyli trwa Nów. Potem około 15.00 Księżyc utworzy opozycję z Jowiszem w Wodniku niosąc pewne rozbieżności w sprawach uczuciowych oraz konfrontację między indywidualizmem a grupą. Około 17.00 Księżyc wchodzi do znaku Panny. Ponadto na Niebie Wenus w Pannie opozycja z Neptunem w Rybach niesie odrealnienie w miłości i sprawach finansowych

Aura dnia: podniosła i praktyczna

Autor: DJHołownia

ps. zapraszam na kursy. Szczegóły na www.kursyezoteryczne.pl 

niedziela, 8 sierpnia 2021

8 sierpnia 2021r

Dziś na Niebie Słońce i Księżyc w znaku Lwa czyli nów czas nowych początków. Ponadto na Niebie:

aktywny Uran w Byku który tworzy kwadraturę ze Słońcem w znaku Lwa niosąc nadmierne zaznaczanie swojego ja, wyrywanie się z wszelkich norm i struktur, ekstrawagancję posuniętą do granic ryzyka, nowatorskie pomysły i ryzykanctwo

- Wenus w Pannie opozycja z Neptunem w Rybach niesie odrealnienie w miłości i sprawach finansowych

Aura dnia: rozpoczynająca

Autor: DJHołownia

ps. zapraszam na kursy. Szczegóły na www.kursyezoteryczne.pl 

piątek, 6 sierpnia 2021

7 sierpnia 2021r

 Dziś na Niebie Księżyc w znaku Lwa około 19.00 utworzy 10 stopniową koniunkcję ze Słońce we Lwie czyli nów czas na nowe początki. Ponadto na Niebie aktywny Uran w Byku który tworzy kwadraturę ze Słońcem w znaku Lwa niosąc nadmierne zaznaczanie swojego ja, wyrywanie się z wszelkich norm i struktur, ekstrawagancję posunietą do granic ryzyka, nowatorskie pomysły i ryzykanctwo.

Aura dnia: rozpoczynająca

Autor: DJHołownia

ps. zapraszam na kursy. Szczegóły na www.kursyezoteryczne.pl

6 sierpnia 2021r

Dziś na Niebie Księżyc w znaku Raka utworzy:

- około 12.00 sekstyl z Wenus w Panie niosąc korzystne sprawy uczuciowo-materialno-zdrowotne

- około 19.00 trygon z Neptunem w Rybach niosąc pełne miłości, łagodności i zrozumienia porozumienie

- około 23.00 opozycję z Plutonem w Koziorożcu niosąc gorące emocje i radykalne oczyszczenie

Ponadto na Niebie aktywny Uran w Byku który tworzy kwadraturę ze Słońcem w znaku Lwa niosąc nadmierne zaznaczanie swojego ja, wyrywanie się z wszelkich norm i struktur, ekstrawagancję posunietą do granic ryzyka, nowatorskie pomysły i ryzykanctwo.

Aura dnia: uczuciowo różnorodna

Autor: DJHołownia

ps. zapraszam na kursy. Szczegóły na www.kursyezoteryczne.pl

czwartek, 5 sierpnia 2021

5 sierpnia 2021r

Dziś na Niebie Księżyc w znaku Raka. Ponadto na Niebie aktywny Uran w Byku który tworzy kwadraturę ze Słońcem w znaku Lwa niosąc nadmierne zaznaczanie swojego ja, wyrywanie się z wszelkich norm i struktur, ekstrawagancję posunietą do granic ryzyka, nowatorskie pomysły i ryzykanctwo.

Aura dnia: przygodowa

Autor: DJHołownia

ps. zapraszam na kursy. Szczegóły na www.kursyezoteryczne.pl

środa, 4 sierpnia 2021

4 sierpnia 2021r

Dziś na Niebie Księżyc w znaku Bliźniąt około 22.00 utworzy trygon z Jowiszem w Wodniku niosąc dobry humor. Ponadto na Niebie aktywny Uran w Byku który tworzy trygon z Wenus w Pannie i kwadraturę z Merkurym we Lwie, co niesie rozmowy nerwowe, o to kto ma racje i ile to kosztuje z pewna przekonaną o swoich prawach kobietą

Aura dnia: różnorodna

Autor: DJHołownia

ps. zapraszam na kursy. Szczegóły na www.kursyezoteryczne.pl

wtorek, 3 sierpnia 2021

3 sierpnia 2021r

Dziś na Niebie Księżyc w znaku Bliźniąt około 9.00 utworzy sekstyl ze Słońcem we Lwie i trygon z Saturnem w Wodniku niosąc wzmocnienie naszych wartości, świadomych decyzji i dobrego zdrowia. Około 15.00 Księżyc w Bliźniętach utworzy sekstyl z Merkurym we Lwie i kwadraturę z Wenus w Pannie niosąc rozmowy, informacje, wiadomości, listy i konflikt o finanse lub z kobietami. Ponadto na Niebie:

- aktywny Uran w Byku który tworzy trygon z Wenus w Pannie i kwadraturę z Merkurym we Lwie, co niesie rozmowy nerwowe, o to kto ma racje i ile to kosztuje z pewna przekonaną o swoich prawach kobietą

- Słońce tworzy koniunkcje z Merkurym we Lwie niosąc rozmowy i podróże ważne tym bardziej, że obie planety tworzą kwadraturę z Saturnem w Wodniku niosąc ważnych ludzi, trudności urzędowe, losowe, ważnych ludzi i konfrontacje z autorytetami

Aura dnia: różnorodna

Autor: DJHołownia

ps. zapraszam na kursy. Szczegóły na www.kursyezoteryczne.pl

niedziela, 1 sierpnia 2021

2 sierpnia 2021r

Dziś na Niebie Księżyc w znaku Byka do 10.45, potem wchodzi do znaku Bliźniąt i około 15.00 utworzy kwadraturę z Marsem w Pannie niosąc brak zgody i zrozumienia polegające na różnicy między tym co sie mówi a co robi. Ponadto na Niebie:

- Słońce tworzy koniunkcje z Merkurym we Lwie niosąc rozmowy i podróże ważne tym bardziej, że obie planety tworzą kwadraturę z Saturnem w Wodniku niosąc ważnych ludzi, trudności urzędowe, losowe, ważnych ludzi i konfrontacje z autorytetami

- Wenus w Pannie tworzy trygon z Uranem w Byku niosąc zaskakujące sprawy z kobietami i finansami.

Aura dnia: drażliwa

Autor: DJHołownia

ps. zapraszam na kursy. Szczegóły na www.kursyezoteryczne.pl

5 grudnia 2023r